Konsultacje logopedyczne

To, jak mówimy, wpływa także na to, jak jesteśmy odbierani przez innych. Właśnie dlatego w ofercie naszej kliniki S Clinic znalazły się również profesjonalne konsultacje logopedyczne. Zapraszamy do skorzystania z oferty fachowych logopedów w Warszawie!

Komunikujemy się z innymi osobami praktycznie każdego dnia – język towarzyszy wszystkim strefom naszego życia, zarówno tej prywatnej, jak również zawodowej. Dzięki niemu możemy przekazywać innym swoje opinie, spostrzeżenia i wyrażać uczucia.

Prawidłowa wymowa jest obecnie uznawana za podstawę nienagannej autoprezentacji – to, w jakiś sposób mówimy, może budować nasz wizerunek.

Osoby, które mają trudności z prawidłową wymową, mogą skorzystać z pomocy fachowców takich jak logopeda oraz balbutolog Warszawa – klinika S Clinic zaprasza na profesjonalne konsultacje w tym właśnie zakresie!

 Logopeda – Warszawa

Logopedia jako nauka o kształtowaniu właściwej mowy i jej doskonaleniu jest w stanie poradzić sobie z wieloma problemami z wymową.

Trudności z poprawną wymową wynikają głównie z nieprawidłowego działania aparatu mowy. Można jednak nad nimi pracować i przezwyciężyć je dzięki odpowiedniej terapii logopedycznej.

Konsultacja z logopedą jest wskazana nie tylko u dzieci, które mają trudności z wymową, ale również mogą korzystać z niej osoby dorosłe, które chciałyby poprawić jakość swojego życia przez pracę nad prawidłową mową.

Pomoc logopedyczna jest wskazana w następujących przypadkach:

  • nieprawidłowe artykułowanie – wymawianie głosek, na przykład: seplenienie, reranie
  • brak płynności mówienia – jąkanie oraz mowa o nieprawidłowym tempie
  • zaburzenia o podłożu neurologicznym – dyzartria, afazja
  • obniżona estetyka wypowiedzi – związana z dykcją, wyrazistością, prozodią mowy

 Podstawą do podjęcia odpowiedniej terapii mowy jest konsultacja logopedyczna, która polega na przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z pacjentem, co pozwala na określenie przyczyny wady wymowy.

Logopeda dokonuje również badania mowy i umiejętności komunikacyjnych pacjenta,  następnie przygotowuje optymalny plan terapeutyczny. Rodzaj prowadzonych badań jest dostosowany do wieku pacjenta.

Czas trwania konsultacji z logopedą to około 60 minut.

Następnie pacjent rozpoczyna terapię mowy. Poprzez spotkania z logopedą może usuwać błędy w mowie i doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, aby uzyskać jak najlepszą sprawność językową. Czas trwania terapii jest indywidualny i zależny przede wszystkim od rodzaju i głębokości wady.

Czas trwania jednego spotkania, podczas którego ma miejsce terapia mowy, to około 30-45 minut.

 Balbutolog – Warszawa

Nasza klinika zaprasza również na konsultacje z takim specjalistą jak balbutolog. Jest to specjalista logopeda, który zajmuje się diagnostyką oraz terapią pacjentów z zaburzeniami płynności mówienia.

Wsparcie balbutologa wskazane jest dla osób:

  • jąkających się
  • z tachylalią (przyspieszeniem mowy)
  • z bradylalią (spowolnieniem mowy)
  • z giełkotem (mową bezładną)

Leczenie wad wymowy związanych z płynnością mówienia możliwe jest zarówno u pacjentów młodszych, jak również w dojrzałym wieku.

Poprzez podjęcie odpowiedniej terapii logopedycznej można uzyskać bardzo dobre efekty w zmianie mowy – pacjenci po udanym leczeniu wysławiają się poprawnie, swobodnie, wyraziście, a tym samym mogą zmienić również swoje postrzeganie przez innych. To sprawdzona inwestycja w siebie, która pomaga w walce ze słabościami i kompleksami!

Nasza klinika S Clinic w Warszawie współpracuje z najlepszymi specjalistami w dziedzinie logopedii, a także balbutologii, aby zapewnić każdemu z naszych pacjentów wsparcie na najwyższym poziomie.

Konsultacje i terapię prowadzi Katarzyna Kucharczyk, która z wykształcenia jest pedagogiem, logopedą, balbutologiem i specjalizuje się w komunikacji językowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w powyższych dziedzinach i w pracy skupia się na podnoszeniu jakości życia swoich pacjentów.

Zapewniamy usługi na najwyższym poziomie – satysfakcja naszych pacjentów jest dla nas najważniejsza. W razie dodatkowych pytań związanych z naszymi usługami jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 S Clinic – logopeda Warszawa, balbutolog Warszawa– zapraszamy do zapisania się na wizytę!