Urologia

KONSULTACJA UROLOGICZNA300 PLN
CEWNIKOWANIE PĘCHERZA100 PLN
WPROWADZENIE LEKU DOPĘCHERZOWO100 PLN
WYMIANA CYSTOSTOMII100 PLN
WYCIĘCIE ZMIANY SKÓRNEJ300 PLN
POBRANIE POSIEWU/WYMAZU100 PLN
NAKŁUCIE WODNIAKA JĄDRAod 300 PLN
ZABIEG KRÓTKIEGO WĘDZIDEŁKAod 700 PLN
OPERACJA STULEJKIod 1000 PLN