Urologia

KONSULTACJA UROLOGICZNA 300 PLN
CEWNIKOWANIE PĘCHERZA 100 PLN
WPROWADZENIE LEKU DOPĘCHERZOWO 100 PLN
WYMIANA CYSTOSTOMII 100 PLN
WYCIĘCIE ZMIANY SKÓRNEJ 300 PLN
POBRANIE POSIEWU/WYMAZU 100 PLN
NAKŁUCIE WODNIAKA JĄDRA od 300 PLN
ZABIEG KRÓTKIEGO WĘDZIDEŁKA od 700 PLN
OPERACJA STULEJKI od 1000 PLN